Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Tuesday, 29 January 2013

Creu Ymdeimlad Newydd o Le - Gorffennol Digidol 2013


Gall lledaenu canlyniadau ymchwil hanesyddol, a denu diddordeb y cyhoedd, elwa o reolaeth twristiaeth a chymorth sefydliadau diwylliannol sy’n gallu cynnig technolegau digidol newydd sy’n hybu ffyrdd difyr o wella profiad yr ymwelydd. Gall yr adnoddau hyn fod ar-lein neu ar y safle, ond mae’r ddau yr un mor bwysig a pherthnasol yn yr economi digidol byd-eang.


Bydd yr Athro Ray Howells o Ganolfan De Cymru ar gyfer Ymchwil Hanesyddol a Rhyngddisgyblaethol a Matt Chilcott, cyfarwyddwr datblygu ar gyfer twristiaeth ddigidol, dehongli a chynhwysiant y Grŵp Budd Cymunedol CMC2 ac ysgolhaig PhD yng Nghanolfan George Ewart Evans ar gyfer Adrodd Straeon, yn trafod eu profiadau o waith CDCYHRh ar greu amgylcheddau digidol ymgollol (immersive) a phrosiectau eraill.


Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin